Nabídka služeb

Úvodní stránka » Nabídka služeb

Prohlídka stromu

 • zhodnocení zdravotního stavu a bezpečnosti stromu
 • návrh na jeho ošetření
 • odhad ceny a rozsahu zákroku

Druhy zákroků (řezů)

Řezy zakládací

 • Srovnávací (komparativní, povýsadbový řez)
 • Výchovný řez

Řezy udržovací

 • Bezpečnostní řez
 • Zdravotní řez
 • Prosvětlovací řez
 • Redukční řez
 • Symetrizační řez

Řezy speciální

 • Hlavový řez
 • Sesazovací řez
 • Obvodová redukce

Detailní popis řezů - viz. Řez stromů

Bezpečnostní vazby korun stromů

 • dynamické vazby - tlumí výkyvy hlavních větví stromu ve větru a zabraňují tak jejich extrémnímu namáhání a rozlomení koruny stromu.
  V tomto případě ponecháváme koruně stromu volnost pohybu a slouží jako záchytný element při případném rozlomení.
  - zajištění korun systémem Arco

 • statické vazby - používají se při zajištění korun výrazně staticky oslabených prasklinami, dutinami nebo výrazně poškozeným dřevem zejména vyskytujících se v místech větvení. Jedná se o použití bezpečnostních popruhů a ocelových lan, vrtané vazby apod.

Kácení stromů

 • obyčejné i rizikové s použitím lanových technik nebo s použitím jeřábu či vysokozdvižné plošiny, s minimalizací škod pro okolí
 • Kácení nebezpečně situovaných stromů

  Jedná se o postupné kácení stromu od vrcholu a spouštění odřezaných větví tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku (hřbitovy, zástavby, blízkost el. vedení apod.) a k újmám na zdraví.
 • Kácení a ořez pomocí plošiny či jeřábu

  Používáme při speciálních typech ořezů, např. obvodová redukce a v místech kde podmínky a finance dovolují použití těžké techniky.

Ke kácení dřevin je nutné mít povolení od příslušného úřadu, výjimku tvoří stromy, které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m menší než 80cm (tj. průměr cca 25 cm) a stromy v havarijním stavu vážně ohrožující své okolí.

Sběr osiva ze stromů

Odkůrování stromů

Odstraňování sněhu a ledu

 • ze střech i jiných výškových objektů

Výškové práce horolezeckou technikou

Jsem schopen zajistit:

 • výsadbu stromů a zeleně
 • štěpkování - je vhodné pro další využití dřevní hmoty např. k mulčování nebo k vytápění
 • frézování pařezů - odstranění pařezů pod úroveň terénu
 • odstranění náletových dřevin
 • odvoz a prodej dřevní hmoty

Kontaktní informace: Milan Dvořáček - péče o stromy | Tel.: +420 775 118 493 | E-mail: info@pece-o-stromy.cz

www.pece-o-stromy.cz (c) 2011 | Všechna práva vyhrazena.

Vytvořilo grafické studio: KP-Design.cz