O firmě

Úvodní stránka » O firmě

Hlavní náplní firmy je péče o stromovou zeleň a rizikové kácení. V těchto oblastech je kladen důraz především na vysokou odbornost, kvalitu, bezpečnost a co nejšetrnější přístup ke stromům a okolí.

Jsem držitelem certifikátu Český certifikovaný arborista.

Logo ČCA

Ošetření stromů provádíme podle nejnovějších poznatků a metod v oboru arboristika.

Arboristikou se zabývám od roku 2004. Kvalitu svých služeb stavím na své dlouholeté praxi v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les a také v neustálém vzdělávaní v oboru. Certifikace ČCA - Český certifikovaný arborista a studium ARBORISTIKY na Mendelově univerzitě v Brně zaručuje odbornost zásahu na stromě.

Na Mendelově univerzitě v Brně jsem absolvoval kurzy:

- řez stromů
- výsadba stromů
- kácení dřevin rostoucích mimo les
- bezpečnostní vazby v arboristice
- posuzování provozní bezpečnosti stromů
- biologické základy péče o dřeviny rostoucí mimo les


Nyní studuji na Mendelově univerzitě v Brně bakalářský studijní program ARBORISTIKA.

V oboru arboristika jsem spolupracoval z firmami z Břeclavi, Brna a Kunštátu, kde jsem se zdokonaloval v arboristické praxi.

V roce 2009 jsem prošel školením firmy ROMBO Křtiny – Ing.Otakar Rada, Csc. – speciální obsluha pil.

Jsem držitelem osvědčení pro výškové práce, pro obsluhu vysokozdvižných vozíků, pro obsluhu motorových pil a křovinořezů.

Na prováděné práce se vztahuje  pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku do výše 3 mil.  Kč. Doposud jsem je nepotřeboval využít.

Kontaktní informace: Milan Dvořáček - péče o stromy | Tel.: +420 775 118 493 | E-mail: info@pece-o-stromy.cz

www.pece-o-stromy.cz (c) 2011 | Všechna práva vyhrazena.

Vytvořilo grafické studio: KP-Design.cz