Řez stromů

Úvodní stránka » Řez stromů

Druhy řezů:

Řezy zakládací

 • Srovnávací (komparativní, povýsadbový řez) - řez prováděný již při výsadbě stromu. Důležitý je především pro vyrovnání objemu koruny a kořenového systému, jehož část je odebrána při dobývání ze školek. Dalším významem je zapěstování kvalitní koruny stromu.
 • Výchovný řez - výchovnému řezu by se měla věnovat obzvláště velká pozornost. Ten však bývá často opomíjen a to má za následek řešení následných problémů se vzrostlými stromy, do kterých je poté třeba investovat větší prostředky, než kdyby byly v mládí vhodně ošetřeny. Samotný výchovný řez by měl být prováděn v pravidelných intervalech dle potřeby. Jeho cílem je zapěstovat mladý strom s jedním průběžným kmenem a pravidelnou korunou.

Řezy udržovací

 • Bezpečnostní řez - tento typ řezu je nejjednodušším typem ošetření vzrostlých stromů. Jedná se především o výřez suchých větví, výřez větví prasklých, nalomených či jinak poškozených. Cílem tohoto řezu je dosažení provozní bezpečnosti stromu.
 • Zdravotní řez - tento řez je nejčastějším typem ošetření stromů. Jedná se vlastně o důkladnější bezpečnostní řez. Odstraňují se větve suché, nalomené, prasklé či jinak poškozené. Dále pak větve napadené houbovou infekcí či jinou chorobou, křížící se nebo nevhodně vrůstající do koruny. Podle uvážení se také mohou redukovat velmi přetížené větve. Při ošetření se dbá na to, aby nebyl poškozen vzhled stromu.

 • Prosvětlovací řez - cílem řezu je prosvětlit korunu, tzn. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.

 • Redukční řez -  je specifickým druhem ošetření, který již může pozměnit původní vzhled stromu, proto je třeba jeho provedení pečlivě zvážit,zda je nutné, aby nedošlo k nenávratnému poškození stromu. Toto ošetření se provádí na stromech kde je třeba se vyvarovat možnému statickému selhání například mnohokmenného stromu. Tento řez se většinou provádí v kombinaci s instalací bezpečnostních vazeb. Redukce se může provádět buď pouze na některých přetížených větvích nebo v celé koruně. V celé koruně pak můžeme provést obvodovou redukci, která celkově zmenšuje velikost stromu nebo redukci uvnitř koruny, která celkově zmenšuje hmotu stromu, avšak při zachování jeho původní velikosti.

 • Symetrizační řez - řez je obdobou řezu redukčního, neodstraňujeme však větve směrem k překážce, ale větve, které vychylují strom z jeho těžiště. Provádí s u stromů dlouhodobě jednostranně zastíněných nebo u stromů výrazně nakloněných s možností vývratu apod.

Řezy speciální

 • Hlavový řez - uplatňuje se u jedinců zejména v uličních stromořadích, kde nemají prostor pro svůj přirozený růst. Nejlépší je zapěstovat „hlavy“ již
  v mladém věku. Tyto stromy je třeba každoročně ošetřovat. Používá se k odstraňování celých výhonů z hlav v pravidelném intervalu.
  Cílem řezu je tvarovací řez umožňující regulaci tvaru a velikosti koruny.

 • Sesazovací řez -  je to zásah, který se provádí jen v krajních a nevyhnutelně nutných případech. Toto ošetření má za následek silné narušení původního vzhledu stromu. Jeho použití připadá v úvahu pouze v případech jako je statické selhání stromu. To může být například vylomení jedné části mnohokmenného stromu nebo přítomnost velké dutiny či jiného závažného problému. Při realizaci tohoto řezu se počítá s následným pravidelným ošetřováním nebo se provádí pouze jako dočasné opatření před konečným odstraněním stromu. Pro toto ošetření jsou vhodné stromy s dobrou kmenovou výmladností jako je například topol(Populus) či vrba(Salix).

 • Obvodová redukce
  Patří mezi moderní metody ořezu stromů, kde zakrácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. Cílem je zachovat přirozený tvar, ale výrazně snížit riziko vylomení větví. Zásah je vhodný provádět zejména z vysokozdvižných plošin.fotka4 fotka5 fotka6

Kontaktní informace: Milan Dvořáček - péče o stromy | Tel.: +420 775 118 493 | E-mail: info@pece-o-stromy.cz

www.pece-o-stromy.cz (c) 2011 | Všechna práva vyhrazena.

Vytvořilo grafické studio: KP-Design.cz